Υπηρεσίες

Λογιστικά Βιβλία
Τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων (απλογραφικά – διπλογραφικά) και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Μισθοδοσία
Τήρηση Μισθοδοσίας επιχειρήσεων
Σύσταση Εταιρίας
Σύσταση – Μεταβολές – Μετατροπές – Λύση επιχειρήσεων σε ΓΕΜΗ, ΔΟΥ και οποιοδήποτε άλλο φορέα
Συμβουλευτική
Φορολογικές & Στρατηγικές Συμβουλές Ανάπτυξης της επιχείρησής σας
Έλεγχος Λογιστηρίου
Εσωτερικός Έλεγχος Οργανωμένων Λογιστηρίων ως Εξωτερικός Συνεργάτης
Προγράμματα ΕΣΠΑ
Προγράμματα Επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ
Φορολογική Δήλωση
Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων
Αίτηση Επιδόματος
Αιτήσεις για Επιδόματα ( π.χ. ΚΕΑ, Ενοικίου, Τέκνων, Πετρελαίου Θέρμανσης)

Η εμπειρία της NP Accounting αποτελεί εγγυημένη επιλογή!

0

Πελάτες

0

Άτομα Δυναμικό

0

Υπηρεσίες

0

+

Χρόνια Εμπειρίας

Είπαν για μας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas nibh tellus, imperdiet consequat lectus non, laoreet cursus mi. Integer bibendum lacus nunc.

John Doe

Finance Bank Ltd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas nibh tellus, imperdiet consequat lectus non, laoreet cursus mi. Integer bibendum lacus nunc.

Alvin Goodman

Finance Bank Ltd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas nibh tellus, imperdiet consequat lectus non, laoreet cursus mi. Integer bibendum lacus nunc.

Christine Harris

Finance Bank Ltd.